Baanbezetting

Dag tijd baan 1 baan 2 baan 3 baan 4
maandag 09.00 - 12.00 verhuurd verhuurd leden leden
  13.00 - 16.00 leden leden leden leden
  16.30 - 18.30 leden leden leden leden
  18.30 - eind verhuurd verhuurd verhuurd leden
dinsdag 09.00 - 12.00 verhuurd  verhuurd verhuurd leden
  13.00 - 16.00 leden leden leden leden
  16.30 - 18.30 leden leden leden leden
  18.30 - eind verhuurd verhuurd verhuurd leden
woensdag 09.00 - 12.00 leden verhuurd verhuurd leden
  13.00 - 16.00 leden leden leden leden
  16.30 - 18.30 leden verhuurd leden leden
  18.30 - eind clubavond/leden clubavond/leden clubavond/leden clubavond/leden
donderdag 09.00 - 12.00 verhuurd 09.00-10.00 verhuurd leden leden
  13.00 - 16.00 leden leden leden leden
  16.30 - 18.30 leden leden leden leden
  18.30 - eind verhuurd verhuurd verhuurd leden
vrijdag 09.00 - 12.00 verhuurd verhuurd verhuurd leden
  13.00 - 16.00 leden leden leden leden
  16.30 - 18.30 leden leden leden leden
  18.30 - eind verhuurd leden verhuurd leden
zaterdag 09.00 - 12.00 verhuurd verhuurd verhuurd leden
  13.00 - 16.00 verhuurd verhuurd verhuurd leden
  16.30 - 18.30 verhuurd leden leden leden
  18.30 - eind leden leden leden leden
zondag 09.00 - 12.00 verhuurd verhuurd verhuurd leden
  13.00 - 16.00 verhuurd verhuurd leden leden
  16.30 - 18.30 leden leden leden leden
  18.30 - eind leden leden leden leden