Vrijwilligers gezocht

Ja ik meld me aan als vrijwilliger

Het nieuwe seizoen op TV het Ei is inmiddels  weer begonnen en er wordt weer met veel plezier gespeeld op de nieuw geprepareerde banen. Afgelopen week is ook de Voorjaarscompetitie van de KNLTB gestart waaraan we inmiddels met twee teams deelnemen. Een 50+ team op vrijdagmiddag en een 17+ team op zaterdagmiddag.  Medio mei start de zomeravond competitie van de KNLTB met 3 teams van het Ei. 5 actieve teams op een ledental van zo’n 65 leden zowaar een echte prestatie.
Daarnaast zijn het nieuwe seizoen gestart met een verbouwde bar in ons clubhuis, die naar maanden van intensief overleg en uitvoeren net op tijd gereed was.
Op de vaste  Clubavond (woensdagavond)wordt gratis Inloop training gegeven voor leden en aspirant- leden onder deskundige leiding van Thomas Bakker, tennisleraar.Ondanks de vele nieuwe activiteiten op het Ei lopen we als bestuur tegen onze grenzen op. We doen een beroep op jou om dit seizoen je betrokkenheid te tonen en je in te zetten voor een- of meer activiteiten, die nodig zijn om onze vereniging soepel te laten functioneren. Met een mooi woord heet dat ledenparticipatie en daarom willen we een beroep op je doen om je voor een van de hieronder vermelde activiteiten op te geven. Hierdoor kan 2019 het jaar worden van en door onze leden.

Waar zijn we naar op zoek?

  • Beheer- en onderhoudsgroep van de banen en het groen op het park. Iedere woensdag zijn we met een kleine  groep actief op ons park om alles in goede staat te houden. Ben je handig, heb je groene vingers of wil je een handje helpen? Je bent van harte welkom?
  • Een sponsorcommissie. Afgelopen Ledenvergadering hebben zich twee leden opgegeven voor een sponsor commissie , die  bedrijven en particulieren wil  boeien en binden aan het Ei, waardoor we instaat zijn deze mooie accommodatie na zo’n 20 jaar aan te passen aan de eisen van deze tijd.
  • Technische commissie: onderhoud clubgebouw, opstellen van een meerjarenplanning Onderhoud, schilders werkzaamheden clubgebouw.
  • Commissie Ledenwerving. Het ledenaantal van 65 is eigenlijk te weinig voor het voortbestaan van het Ei. Naast de vaste huurders is een ledenaantal van 100 leden noodzaak om voor de toekomt het spelen op 4 banen mogelijk te houden. Hoe kunnen we met ondersteuning van de KNLTB een ledenwerfcampagne starten?
  • Commissie Clubkampioenschappen 2019 op woensdagavonden in juli en augustus. We zijn op zoek naar leden ,die deze wedstrijden mee willen organiseren en op woensdag op toerbeurt aanwezig willen zijn op het Ei bij de begeleiding van de Clubkampioenschappen.
  • De Karel van Brink toernooi commissie. Dit jaarlijkse toernooi, dat wordt gehouden aan het einde van het seizoen in oktober heeft in 2018 afscheid genomen van een aantal actieve commissieleden. We zijn op zoek naar leden die hieraan willen meewerken om dit toernooi in 2019 weer tot een succes te maken.
  • Open dag op zondag 24 juni a.s. Deze open dag wordt gehouden om meer naamsbekendheid te bereiken en om mensen te interesseren voor een lidmaatschap van onze vereniging. Een kleine commissie gaat met ondersteuning van de KNLTB deze middag organiseren.

We rekenen op je betrokkenheid en vernemen graag van je op welke wijze je dit jaar wilt bijdragen aan het goed functioneren van onze vereniging.
Meldt je aan via het formulier en je hoort snel van ons.

Met een hartelijke groet,
Namens het bestuur van TV het Ei,

Will Rijvers
Voorzitter

 Ja ik meld me aan als vrijwilliger